WIELKI CZWARTEK - pierwszą liturgią Świętego Triduum Paschalnego jest Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, będąca pamiątką Ostatniej Wieczerzy Starego Testamentu i Pierwszej Wieczerzy Nowego Testamentu. Ta ostatnia uczta miała umocnić uczniów w wierze i jedności, przed mającą nadejść Jego męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.

W wieczerniku Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Dlatego tego dnia, liturgia skoncentrowana jest wokół ołtarza.

Msza Święta Wieczerzy Pańskiej jest koncelebrowana, co jest wyrazem jedności kapłaństwa. Podczas liturgii, następuje obrzęd obmycia nóg dwunastu mężczyznom, co nawiązuje do Ewangelicznego opisu umycia nóg uczniom. Celebrując Ostatnią Wieczerzę z Apostołami, Jezus wypełnił w sposób ostateczny Paschę żydowską. Przejście Jezusa do Ojca przez śmierć i zmartwychwstanie celebrowane jest w każdej Eucharystii sprawowanej przez Apostołów i ich następców, zgodnie z poleceniem Jezusa. Podczas Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej Komunia Święta będzie udzielana pod dwiema postaciami. Uczestnictwo w Komunii Świętej to łaska spotkania z Bogiem, a przez Niego i w Nim – spotkania z całą wspólnotą Kościoła, w wolności od ograniczeń czasu i miejsca. To łaska udziału w radości świętych przed Jego obliczem. Na zakończenie Eucharystii, Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy adoracji – tzw. ciemnicy, co w symboliczny sposób nawiązuje do modlitwy Chrystusa w Ogrójcu i do Jego pojmania.

Chrystus zaprasza nas, abyśmy z Nim pozostali i trwali. Mamy szansę zatrzymać się w ciszy przed Jego obecnością w Najświętszym Sakramencie, umieszczonym w tabernakulum w dolnym kościele, które jest ołtarzem adoracji.

Obnażenie ołtarza, które nastąpi po Liturgii, ma nam przypomnieć całkowite uniżenie Chrystusa, Jego ogołocenie, i wprowadzić nas w skupienie i wyciszenie Wielkiego Piątku.

 
Partnerzy medialni Transmisja on-line

vtelecom_logo

Obsługa reklamowa

btt_apus

 

 

Przyjaciele pielgrzymki Partner
logo_zblizenia2logo sanktuariapolskie
twojaparafia logo
 logo_WPRlogo domnapodwalulogo_caritas logo-radteltargeo_pl
logo-kulkalogo_pgf_cefarm_lublinx
fotografikalogo ognisko
 Partner technologiczny
 logo_mikrobit
plus